Search:
Talen:

DE SPAANSE TAAL

Spaans is de op één na meest gesproken taal ter wereld (na het Mandarijnchinees), dankzij het grote aantal native speakers dat de taal spreekt. Tussen de 450 en de 500 miljoen mensen spreken Spaans als eerste of tweede taal. Het is, als eerste of tweede taal, de op twee na meest gesproken taal na het Mandarijn en het Engels samen, en het is de moedertaal van 400 miljoen mensen over de hele wereld… Meer lezen

INFORMATIEGENERAL INFORMATION ABOUT GUATEMALA

The República de Guatemala, is a country in Central America bordered by Mexico to the northwest, the Pacific Ocean to the southwest, Belize and the Caribbean Sea to the northeast, and Honduras and El Salvador to the southeast.

A representative democracy. Its capital is Guatemala City. The nation has been relatively stable since 1996 and has been in a continuous development and an economic growth. Guatemala's abundance of biologically significant and unique ecosystems contribute to Mesoamerica's designation as a biodiversity hotspot

Capital:
.: Guatemala

Area:
.: Total 108,890 km² (106th) 42,042 sq mi
.: Water (%): 0.4

Independence:
.: from Spain Date 15 September 1821
Official languages:
.: Spanish

Population:
.: July 2009 estimate 13,000,000 (70th)
.: July 2007 census 192,728,111
.: Density 134.6/km² (85th)

ALGEMENE BESCHRIJVING GUATEMALA

profiles - guatemala Guatemala is een compact land in Midden-Amerika. Guatemala ligt ten zuiden van Mexico, de ‘grote broer’ in het noorden. Aan de oostkant van Guatemala ligt Belize, en aan de zuidkant grenst het aan Honduras en El Salvador. Ondanks de onrust die Guatemala de afgelopen jaren heeft gekend komen reizigers in grote getale naar dit Midden-Amerikaanse land. De belangrijkste redenen hiervoor vormen het schitterende landschap en de interessante geschiedenis. Guatemala bezit een van de hoogste en meest aktieve vulkanen in Midden-Amerika, en daarnaast enkele van de meest indrukwekkende Mayaru?nes.

Guatemala heeft ongeveer 10 miljoen inwoners. Een groot deel daarvan behoort tot 21 ethnolingu?stische Mayagroepen die de van hun voorvaderen ge?rfde culturele tradities hebben vastgehouden. Er kan nog steeds een groot aantal historische plaatsen bezocht worden, waarvan de meeste in het noordelijke departement ‘Petén’ liggen. Ook zijn er ‘mestizos’, en de bevolking in de Caribisch kustgebied, waar de mensen hun Afrocaribische wortels hebben behouden.

Bij deze grote rijkdom aan contrasten komt nog een zeer belangrijke factor die bijdraagt aan de unieke schoonheid van Guatemala: de weelde aan tradities, en de kleuren en patronen van de weefkunst van de Maya’s. Een bezoek aan Guatemala is absoluut de moeite waard!

BEVOLKING EN CULTUUR GUATEMALA

people and culture - guatemala De cultuur van Guatemala is een uniek product van oorspronkelijke Latijns- Amerikaanse gebruiken en een sterk aanwezig cultureel erfgoed. Ongeveer de helft van de Guatemalteekse bevolking is mestizo (in Guatemala ‘ladino’ geheten); mensen van gemengd Europese en indiaanse afkomst. De Ladinocultuur overheerst in de stedelijke gebieden, en ondervindt een sterke invloed van Europese en Noord-Amerikaanse trends. Toch heeft Guatemala, in tegenstelling tot veel andere Latijns-Amerikaanse landen, nog steeds een omvangrijke Indiaanse bevolking, de Maya’s, die hun eigen identiteit hebben behouden. Veel Indianen die diep in de afgelegen berggebieden van Guatemala leven, spreken een Mayataal, volgen traditionele religieuze en dorpsgebruiken, en zetten een rijke traditie voort op het gebied van stoffen en ander handwerk. De twee culturen hebben van Guatemala een complexe gemeenschap gemaakt met een sterke scheiding tussen arm en rijk, en gesteld kan worden dat deze verdeling veel van de spanningen en het geweld hebben veroorzaakt die de geschiedenis van Guatemala markeren.

Het verschil tussen de Ladinos en de Indiaanse bevolking is veel meer een cultuurkwestie dan een biologische aangelegenheid. Indianen die het Spaans aannemen als eerste taal, en die hun traditionele kleding en gewoontes inruilen voor Europese gebruiken kunnen als Ladino worden beschouwd, onafhankelijk van hun biologische achtergrond. Tot de Ladinos behoort een groot aantal verschillende soorten mensen, van de elite en de middenklasse van het land, tot de zeer arme stedelingen en inwoners van het platteland. De elitegroep is meestal echter meer etnisch Europees dan de meerderheid van de Ladinos, en is meer verbonden met de oorspronkelijke Spaanse kolonisten en de latere immigranten uit Europa.

De Indiaanse bevolking van Guatemala heeft een eigen, onderscheidende identiteit behouden, die met name sterk aanwezig is op het platteland en in de dorpen van de hooggelegen gebieden in het westen. Velen spreken eerder een Mayataal dan Spaans, en beoefenen spirituele praktijken uit de tijd vóór de Spaanse verovering, soms vermengd met rooms-katholieke geloofsuitingen. Hoewel de meesten materieel gezien arm zijn, is hun levensstijl ecologisch en spiritueel gezien bevredigend voor ze, en de meesten hebben er bewust voor gekozen om van het nationale leven afgesloten te blijven. De regering van Guatemala heeft echter wel geprobeerd om de Indianencultuur te onderdrukken, om Spaans tot de universele taal te maken, en om Europese gebruiken aan te moedigen. Tijdens de burgeroorlog werden Indianen vaak gevangen genomen in de vuurgevechten tussen de guerrillas en de regering, of ze waren het doelwit van de militairen voor repressie en zelfs massamoorden, om te voorkomen dat de indianen de guerrillas zouden steunen. In de vredesakkoorden ondertekend in 1996, ter beёindiging van de oorlog, is een oproep gedaan om de Indiaanse cultuur de respecteren en te handhaven.

Het percentage analfabeten onder Guatemalteken ouder dan 15 jaar was in 1995 56 procent (49 procent van de vrouwen en 62 procent van de mannen kon lezen), en hoorde bij de laagste percentages van Midden-Amerika. Basisonderwijs is gratis en verplicht, en in 1995 bezocht 84 procent van alle kinderen in de schoolgaande leeftijd, ofwel 1,5 miljoen leerlingen, de lagere school. Het percentage inschrijvingen voor middelbare scholen bedroeg echter slechts 25 procent. Bij middelbare scholen stonden 372.000 leerlingen ingeschreven. Op het platteland is het aantal inschrijvingen lager dan in de stedelijke gebieden. Veel scholen op het platteland bieden alleen onderwijs tot het derde jaar, en een groot deel van het onderwijsbudget van het land wordt besteed in Guatemala City. Naast overheidsscholen zijn er onder de 11.495 basisscholen in het land ook particuliere en kerkelijke (zowel katholieke als protetantse) scholen.

Guatemala kent veel verschillende levensstijlen, die gemarkeerd worden door verschillen tussen de Ladino- en de Mayacultuur, en verschillen tussen de stad en het platteland. In de hoofdstad hebben de Europese cultuur en modegrillen uit Europa lange tijd gedomineerd. Meer recentelijk zijn Noord-Amerikaanse stijlen – op het gebied van film, muziek, politiek, zaken en zelfs fastfood – een sterke invloed gaan uitoefenen, en zijn zelfs de traditionele Spaanse gebruiken gaan overheersen. In de steden is de Ladinocultuur een mengsel van Indiaanse en Spaanse tradities. Ladinos mengen vaak de kleding- en muziekstijlen van de twee culturen, en eten gerechten van beide groepen: enerzijds tarwebrood en bewerkt voedsel, en aan de andere kant traditionele maїstortillas, rijst en bonen.

Buiten de hoofdstad, met name op het platteland, blijven de meer traditionele gebruiken bestaan. Binnen Indiaanse gemeenschappen dragen de meeste mannen en vrouwen nog steeds fel gekleurde, traditionele kleding. De typische plattelandsfamilie is een arbeidersgezin: de mannen werken gewoonlijk op het land, terwijl de vrouwen voor de kinderen zorgen en prachtige kleden weven met patronen die voor iedere gemeenschap uniek zijn. Het dieet bestaat standaard uit maїs, bonen, en een groot, gevarieerd aanbod aan vers fruit en verse groente. Ook gerechten met rijst en kip zijn gebruikelijk. Rund- en varkensvlees wordt minder gegeten onder de armere bevolking, maar zijn populair onder de midden- en de bovenklasse in zowel de dorpen als de steden. Op feestdagen serveren de Guatemalteken uit alle lagen, naast een ruime variёteit aan traditionele gerechten, een van maїsmeel gemaakte tamal, gevuld met verschillende soorten groente- en vleesmengsels, verpakt in een bananenblad.

De problemen van de middenklasse en de armere bevolkingsgroepen zijn de voornaamste aanleidingen geweest tot de politieke ongeregeldheden die gedurende de hele 20e eeuw in Guatemala hebben gespeeld. Ook de grootschalige schending van de mensenrechten is een veelbesproken probleem, zowel in binnen- als buitenland. Dit probleem is ontstaan sinds de door militairen overheerste regering jarenlang iedere mogelijke oppositie heeft onderdrukt en hele dorpen heeft uitgemoord om te voorkomen dat de bevolking de guerrillabewegingen zou steunen.

Rigoberta Menchú Tim, een Quiché-activiste voor de rechten van de Indianen, heeft veel gedaan om het probleem van de mensenrechten openbaar te maken, en kreeg in 1992 voor haar werk de Nobelprijs voor de Vrede. Recente regeringen zijn eindelijk begonnen een einde te maken aan de mensenrechtenschendingen, en vredesverdragen die in 1996 zijn ondertekend door de regering en de guerrillas, beloven bescherming van de mensenrechten, respect voor de Indiaanse culturen, en een groot aantal programma’s op sociaal gebied. De laatste jaren is criminaliteit op straat ook een aanzienlijk probleem geworden, waarbij het aantal misdaden met geweld toeneemt als gevolg van de groeiende armoede.

Het contrast tussen het moderne leven in Guatemala City als centrum van de Guatemalteekse culturele activiteit in Guatemala, en de traditionele gebruiken en kunstvormen van de Maya’s, geven Guatemala een kleurrijke en dynamische cultuur. De Spaanse kolonisten brachten het land zijn offici?le taal, en vele schatten op het gebied van architectuur en kunst. In Antigua Guatemala, de koloniale hoofdstad, zijn nog steeds schitterende gebouwen uit het koloniale tijdperk te vinden. Antigua Guatemala is gelegen op ongeveer 40 kilometer afstand van Guatemala City. In moderne kunstvormen als gewoven kleden, sieraden en aardewerk worden Indiaanse ontwerpen en kleurenpatronen gecombineerd met Spaanse technieken. Door heel Guatemala is de marimba nog steeds de meest typisch vorm van muziek, hoewel deze stijl veel concurrentie ondervindt van de Mexicaanse ranchera en van Noord-Amerikaanse rockstijlen.

Tot het literaire erfgoed van Guatemale wordt de 16e eeuwse Popol Vuh gerekend, een door de Maya’s gecreёerde versie van de wereldgeschiedenis. Onder de 20e eeuwse Guatemalteekse artiesten die internationaal bekend zijn, bevinden zich de schrijvers Enrique Gómez Carrillo, Rafael Arévalo Martínez, Mario Monteforte Toledo, en Miguel Ángel Asturias, winnaar van de Nobelprijs voor de Literatuur in 1967. De 20e eeuwse schilders Carlos Mérida, Alfredo Gávez Suárez en Valentín Abascal, naast vele anderen, hebben zich laten inspireren door het Indiaanse erfgoed van hun land, terwijl een grote gemeenschap van primitieve schilders in Comalapa internationale erkenning heeft verworven. Een aantal Guatemalteekse sociale wetenschappers is erkend wegens het werk dat zij verrichtten in ballingschap, gedurende de periodes van conflicten en onderdrukking in hun eigen land. Tot deze groep behoren de socioloog Edelberto Torres Rivas, de historicus Julio Castellano Cambranes, en de auteur Victor Perera. Een noemenswaardig Guatamalteeks componist is José Castañeda, terwijl Dieter Lehnhoff veel gedaan heeft voor het behoud van het muzikale erfgoed van het koloniale en het moderne Guatemala.

GEOGRAFIE EN NATUUR GUATEMALA

Guatemala is de meest westelijk gelegen staat van Midden-Amerika. Het land grenst in het westen en noorden aan Mexico, in het oosten aan Belize en aan de Golf van Honduras, in het zuidoosten aan Honduras en El Salvador, en in het zuiden aan de Stille Oceaan. Met een totale oppervlakte van 108.889 vierkante kilometer is het het op twee na grootste land in de regio, na Nicaragua en Honduras. Op de breedste punten meet de republiek ongeveer 430 kilometer van oost naar west en 450 kilometer van noord naar zuid.

De geografie van Guatemala is vaak van invloed geweest op de geschiedenis van het land. Ongeveer tweederde van het totale gebied is bergachtig. Het ruige terrein bood de indiaanse bevolking een toevluchtsoord waardoor ze de Spaanse verovering in de 16e eeuw overleefden, terwijl de vruchtbare valleien fijne koffie en andere gewassen produceerden die de economie van het land deden bloeien. Met regelmaat terugkerende vulkaanuitbarstingen, aardbevingen en stortregens hebben het land echter veel schade toegebracht en hebben bebouwing, en het onderhouden van wegen en spoorlijnen, altijd ernstig bemoeilijkt.

Twee bergketens doorkruisen Guatemala van west naar oost, en verdelen het land in drie grote regio’s: de westelijke hooglanden, waar de bergen zijn gelegen; de Pacifische kust, ten zuiden van de bergen; en het Peténgebied, ten noorden van de bergen. Deze gebieden zijn zeer verschillende voor wat betreft klimaat, hoogte en landschap, en zorgen voor enorme contrasten tussen het dichtbegroeide tropisch laagland en de toppen en valleien van de hoog gelegen gebieden.

Het zuidelijke gedeelte van de westelijke hooglanden wordt gemarkeerd door de bergketen Sierra Madre, die vanaf de Mexicaanse grens van zuid naar oost strekt, bijna tot aan Guatemala City, en vervolgens verder loopt via lager gelegen verhogingen richting El Salvador, in een gebied dat bekend staat als de Oriente. De keten wordt gesierd door stijle vulkanische kegels, waaronder de vulkaan Tajumulco (4220 m), het hoogste punt van het land. Het grootste deel van de 19 actieve vulkanen ligt in deze keten, en aardbevingen komen in de hooglanden vaak voor. De noordelijke bergketen begint vlakbij de Mexicaanse grens met de keten Cuchumatanes, strekt zich vervolgens uit door de Chuacús en de Chamábergen, en tenslotte naar beneden naar de bergen Santa Cruz en Minas in de buurt van de Caribische Zee. De noordelijke en zuideljke gebergten worden van elkaar gescheiden door een diep ravijn, daar waar de Motaguarivier en de bijbehorende zijrivieren vanaf de hooglanden tot in het Caribisch gebied stromen.

In het noordelijke gedeelte van de westelijke hooglanden ligt het schaars bevolkte Petén, een gebied dat ongeveer een derde van de oppervlakte van het land beslaat. Het laagland bestaat uit glooiende plateau’s van kalksteen die bedekt zijn met dicht tropisch regenwoud, moerassen en graslanden, waartussen ruїnes van oude Mayasteden en –tempels zijn gelegen.

Een smalle, vruchtbare vlakte van vulkanische aarde strekt zich uit langs de Pacifische kust. Eens was deze vlakte bedekt met tropische vegetatie en graslanden, maar het is nu ontwikkeld tot suiker- en rubberplantages en land dat gebruikt wordt voor veeteelt.

Guatemala heeft 400 kilometer kustlijn, maar het mist een natuurlijke, diepwater haven aan de Stille Oceaan. Guatemala eist tot 12 zeemijlen (22 km) aan territoriale wateren op, plus een exclusieve handelszone van 200 zeemijlen (370 km) offshoregebied. De kustgebieden worden soms getroffen door orkanen en tropische stormen.

KLIMAAT GUATEMALA

weather and climate - guatemala Door de diversheid van de geografische gebieden in Guatemala kent het land tevens een grote gevarieerdheid aan klimaten. Van mei tot oktober heerst er een zeer natte en bewolkte zomer, die gevolgd wordt door een droger en zonniger winterseizoen dat duurt van december tot maart.

De bergen zijn hoog genoeg om aan de tropische hitte en vochtigheid te kunnen ontsnappen en de zomertemperaturen zijn er aangenaam. De winters zijn er koel en ‘s nachts kan het koud zijn.

In de noordelijke helft van Guatemala zijn enorme oppervlakten laagland begroeid met uitgestrekte, bijna ontoegankelijke, golvende hardhoutbossen, waartussen her en der bananenplantages zijn aangelegd. Hete en natte zomers gaan vaak vergezeld van een hoge vochtigheidsgraad, terwijl de winters er warm zijn met een kort droog seizoen dat duurt van februari tot april.

De vlakte die gelegen is langs de Pacifische kust is op grote schaal bebouwd met koffie- suikerriet- en bananenplantages en katoenvelden. De gewassen profiteren van de vele neerslag, die uitsluitend in de zomermaanden valt. De zomers zijn tevens erg heet en vochtig, terwijl de winters warm, droog en een stuk zonniger zijn.

GELD GUATEMALA

money  - guatemala De munteenheid van Guatemala is de Quetzal. In mei 2001 werd de US$ tot wettig betaalmiddel verklaard, en is nu verreweg de meest geaccepteerde buitenlandse munt.

De wisselkoers is relatief stabiel hoewel er zich wel schommelingen voordoen. Momenteel is US$1 8 quetzales. 1 Engelse pond is iets minder dan 14 quetzales waard.

Creditcards zijn altijd handig om geld op te nemen. Visa en Mastercard worden geaccepteerd in de grotere winkels, restaurants en hotels. In alle grotere steden zijn geldautomaten te vinden.
© 2019 Studyspanishlatinamerica.com All rights reserved.
E-mail: info4@studyspanishlatinamerica.com
Tikal
GUATEMALA
Share This
Facebook
Twitter
LinkedIn
Share:
0
0
Follow us on: