Search:
Talen:

DE SPAANSE TAAL

Spaans is de op één na meest gesproken taal ter wereld (na het Mandarijnchinees), dankzij het grote aantal native speakers dat de taal spreekt. Tussen de 450 en de 500 miljoen mensen spreken Spaans als eerste of tweede taal. Het is, als eerste of tweede taal, de op twee na meest gesproken taal na het Mandarijn en het Engels samen, en het is de moedertaal van 400 miljoen mensen over de hele wereld… Meer lezen

INFORMATIEGENERAL INFORMATION ABOUT ARGENTINA

Argentina is a country in southern South America. It ranks second in land area in South America, and eighth in the world. Argentina occupies a continental surface area of 2,766,890 km² (1,078,000 sq mi) between the Andes mountain range in the west and the southern Atlantic Ocean in the east and south. It is bordered by Paraguay and Bolivia in the north, Brazil and Uruguay in the northeast, and Chile in the west and south. The country claims the British controlled territories of the Falkland Islands (Spanish: Islas Malvinas) and South Georgia and the South Sandwich Islands. Under the name of Argentine Antarctica, it claims 969,464 km² (374,312 sq mi) of Antarctica, overlapping other claims made by Chile and the United Kingdom. The country is formally called the Argentine Republic. For many legal purposes, Nación Argentina is used.

Capital:
.: Buenos Aires

Area:
.: Total: 2,766,890 km² (8th) 1,073,514 sq mi
.: Water (%): 1.1

Independence:
.: May Revolution: 25 May 1810
.: Declared: 9 July 1816
.: Recognized: 1821 (by Spain)
Official languages:
.: Spanish

Population:
.: 2006 estimate: 40,060,000 (30th)
.: 2001 census: 36,260,130
.: Density: 14/km² (195th) 36/sq mi

ALGEMENE BESCHRIJVING ARGENTINA

Profiles Argentina Argentiniё wordt ook wel het Europa van Zuid-Amerika genoemd, met het cosmopolite Buenos Aires, waar de nacht wordt weggedanst in chique tangoclubs, en waar je koffie kunt drinken in openluchtcafé’s. In de wildernis van het noorden zijn reusachtige watervallen te vinden die zo’n kracht hebben dat je zelfs als je er mijlen vandaan staat nog besprenkeld wordt met een witte, mysterieuze spray. In het woeste zuiden ligt Patagoniё, opgebouwd uit eindeloze ijsvelden en gigantische gletsjers. Nog verder naar het zuiden toe ligt Tierra del Fuego, een schatkamer met schilderachtige meren en dramatische mooie berglandschappen. En dan is er Ushuaia, de meest zuidelijk gelegen stad in de wereld, ‘Het einde van de wereld, waar alles begint’.

BEVOLKING EN CULTUURARGENTINA

People and Culture - Argentina De Argentijnse bevolking wordt gevormd door een smeltkroes van diverse nationale en etnische groeperingen, waarbinnen de groepen die afstammen van Italiaanse en Spaanse immigranten overheersen. Aan het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw kwamen grote groepen immigranten uit verschillende landen van Europa naar Argentiniё. Ook herbergt het land rond de 500.000 immigranten uit Syriё, Libanon, en andere landen uit het Midden-Oosten, voornamelijk in de stedelijke gebieden. Het overgrote deel van de bevolking van Argentiniё is katholiek, maar het land telt ook de grootste Joodse bevolkingsgroep in Latijns-Amerika, met een aantal van ongeveer 250.000, en daarnaast bevindt zich er een van de grootste Islamitische moskeeёn van het continent. In recente jaren is een aanzienlijk aantal immigranten vanuit de Zuid-Amerikaanse buurlanden Argentiniё binnengekomen.

De Indiaanse bevolking, die in aantal wordt geschat op 700.000, concentreert zich in de provincies in het noorden, noordwesten en zuiden van het land. De Argentijnse bevolking kent een van de laagste groeipercentages in Latijns-Amerika. Tachtig procent van de bevolking woont in steden of dorpen met meer dan 2.000 inwoners, en meer dan eenderde van de bevolking woont in en rond Buenos Aires. Met 13 miljoen inwoners vormt deze metropool het centrum van het binnenlandse leven. Argentijnen genieten gemiddeld een relatief hoge levensstandaard, maar de economische crisis in 2001 en 2002 had tot gevolg dat in juni 2004 47.8% van de bevolking onder de armoedegrens leefde.

Een meerderheid van de Argentijnse bevolking is rooms-katholiek. Ongeveer 2% is Protestants, en nogmaals 2% is Joods. De afgelopen twintig jaar zijn, net als in de rest van Latijns-Amerika, ook de Evangelistische groepering in opkomst geraakt, en hebben voornamelijk mensen uit de lagere katholieke groepering voor zich gewonnen. Alhoewel de Joodse gemeenschap slechts 2% van de Argentijnse bevolking vertegenwoordigt, Is Buenos Aires de stad met de op één na grootste Joodse bevolkingsgroep op het Amerikaanse continent. Bij de beoefening van de Katholieke tradities (met name in de gebieden buiten het centrum), komt veel vermenging met andere godsdiensten kijken; zo combineert men tijdens religieuze festivals in de noordwestelijke provincies Katholieke elementen met traditionele ceremoniёn uit de Andes.

Argentiniё is een federale republiek, die is opgebouwd uit 23 autonome provincies en één autonoom gebied, de hoofdstad (Buenos Aires). Een gekozen president, die de ministerraad benoemt, is verantwoordelijk voor de uitvoerende macht van het land. Zijn mandaat duurt vier jaar, en kan slechts éénmalig met een nieuwe periode van vier jaar worden verlengd. De wetgevende macht wordt uitgeoefend door een tweekamerstelsel met een ‘lagere kamer’ (waarin momenteel 254 gekozen afgevaardigden zitting hebben) en een ‘hogere kamer’ oftewel Senaat (die gevormd wordt door 72 gekozen Senatoren uit de provincies en uit de autonome hoofdstad). Het hoogste federale gerecht is het Hooggerechtshof, waarin negen rechters zitting hebben.

Iedere provincie heeft een eigen regering, en gerechtshoven die een weerspiegeling vormen van het federale systeem. Hoewel de wetgeving op federaal en provinciaal niveau grotendeels gelijk is, kunnen de procedures binnen de provinciale gerechtshoven van elkaar verschillen. Volgens de Argentijnse grondwet delegeren de provincies de bevoegdheid om wetten op nationaal niveau aan te nemen op het gebied van burger- en handelszaken, buitenlandse zaken, defensie en andere aangelegenheden, aan de federale regering. Maar de individuele provincies mogen ook hun eigen specifieke wetten aannemen.

Na afschaffing van de dienstplicht, beschikt Argentiniё sinds tien jaar over een beroepsleger. In het defensiebeleid wordt de nadruk gelegd op samenwerking met de buurlanden en op deelname aan vredesoperaties en –missies die zijn goedgekeurd en gestuurd worden door de Verenigde Naties.

De Argentijnse economie heeft zich oorspronkelijk altijd gebaseerd op de landbouw, maar in de laatste jaren zijn ook de omvang van de industrie en de dienstensector toegenomen. De veestapels (runderen en schapen) zijn lang de basis van de welvaart van het land geweest, en het Argentijnse vee behoort tot de fijnste ter wereld. Als exportland van tarwe, maїs, vlas, oats, rund- en lamsvlees, huiden en wol , kan Argentiniё concurreren met de Verenigde Staten, Canada en Australiё. Andere agrarische producten die het land produceert zijn oliezaden, sorghum, soyabonen en suikerbieten. Argentiniё is ‘s werelds grootste producent van tannine en lijnzaadolie. De Pampa is het belangrijkste agrarische gebied van het land; hoewel sinds de jaren ’30 van de vorige eeuw de productie ook in andere gebieden is toegenomen, met name in de oases van de ‘Monte’ en in de geїrrigeerde gebieden van Noord-Patagoniё.

Hoewel Argentiniё rijk is aan verschillende mineralen, worden deze vooral op lokaal niveau gebruikt, en zijn ze niet bijzonder geschikt voor industrieverbruik. Binnenlandse productie van olie en gas heeft ervoor gezorgd dat het land voor wat betreft energie zelfvoorzienend is; pijpleidingen verbinden de olie- en gasvelden met Buenos Aires onderling, en met andere belangrijke raffinagecentra. Argentiniё exploteert ook de talrijke hydroelectrische bronnen van het land, en de omvangrijke kolenbedden in het zuidelijke Patagoniё bevat een beperkte hoeveelheid ‘low-grade’ steenkool.

De industrie van Argentiniё ontwikkelde zich na de Eerste Wereldoorlog en viel lange tijd onder de bescherming van een overheersend nationalistische beleid. Hierdoor is het land vrijwel geheel zelfvoorzienend voor wat betreft de produktie van consumptiegoederen en vele soorten machines. De voedselverwerkende industrie (met name de vleesverpakkingsindustrie, de graanverwerkende en de conservenindustrie), is de grootste tak op het gebied van de produktieindustrie; daarnaast zijn textiel, leer en chemicaliёn belangrijke produkten van de Argentijnse industrie. De voornaamste importgoederen van Argentiniё zijn machines, metaalgoederen, en andere produktiegoederen. De belangrijkste handelspartners van het land zijn de Verenigde Staten, Braziliё en Italiё, en andere landen die deel uitmaken van de Europese Unie. Argentiniё is lid van de douane-unie Mercosur.

De afgelopen decennia heeft Argentiniё zowel inflatie als recessie doorgemaakt. Privatisering en andere economische hervormingen tot stand gebracht door President Menem in de vroege jaren ’90 van de vorige eeuw brachten onvoorziene economische groei teweeg.

Er bleven echter aanzienlijke economische problemen bestaan, waaronder een hoog percentage werkelozen en een gigantisch begrotingstekort (als gevolg van de overmatige overheidsuitgaven en grootschalige belastingontduikingen). De economie leed onder de Braziliaanse recessie en muntontwaarding in de late jaren ’90, en de koppeling van de peso aan de dollar, in combinatie met de binnenlandse economische problemen in Argentiniё leidde uiteindelijk tot de economische crisis in 2001. Pas in 2003 begon de economie opnieuw sterk te groeien.

GEOGRAFIE EN NATUUR ARGENTINA

Argentiniё neemt de oostelijke helft in van de lange, kegelvormige staart van Zuid-Amerika. Het staat op de achtste plaats op de lijst van grootste landen ter wereld, en is het op één na grootste land van Zuid-Amerika, na Braziliё.

Argentiniё grenst in het westen aan Chili, in het noorden aan Bolivia, Paraguay en Braziliё en aan Uruguay in het oosten. Het land is driehoekig van vorm en is gemeten vanaf het noorden tot aan het meest zuidelijke eiland van Tierra del Fuego 3700 kilometer lang.

Het land kan geografisch gezien worden onderverdeeld in zes regio’s:

Het platform van Parana; gelegen in het uiterste noord-oosten, en in het verlengde van de hooglanden van Zuid-Braziliё. Dit is het natste gebied van Argentiniё, en het is dicht bebost. Dit is waar de bekende watervallen van Iguazu te vinden zijn. De belangrijkste producten die de regio voortbrengt zijn: tabak, hout en ‘yerba mate’.

‘Groot Chaco’, (Gran Chaco); het noorden van Argentiniё, een gebied dat bestaat uit relatief vlak land met een subtropisch klimaat. Periodieke overstromingen zijn gebruikelijk in dit gebied, en vanwege de gebrekkige doorstroommogelijkheden, blijft het natte land vaak voor een lange periode onder water staan. De belangrijkste produkten die dit gebied voortbrengt zijn: vee, katoen en hout van de ‘quebrachoboom’.

De ‘Pampa’, ten zuiden van Groot Chaco; een enorm uitgestrekt gebied bestaande uit natuurlijk grasland. De rijke, diepe aarde van de Pampa’s vormt de rijkdom van Argentiniё. Het vochtigere, oostelijke gedeelte van deze regio, ‘de Natte Pampa’, vormt de belangrijkste landbouwgrond, en produceert het grootste deel van Argentiniё’s exportproducten. Het is verreweg de belangrijkste regio, aangezien hier zich de belangrijkste steden en industrieёn bevinden. De belangrijkste producten zijn: tarwe, alfalfa, maїs, zuivel en veeteelt.

De ‘Monte’, gelegen in de schaduw van de regen van de Andes. Dit is een droog gebied dat verschillende mineralen herbergt, voornamelijk olie, lood, zink, tin, koper en zout, en al deze bronnen worden maximaal geёxploiteerd. Andere belangrijke producten die het gebied produceert zijn: wijn, suiker, fruit en maїs.

Patagoniё, gelegen in het uiterste zuiden; een wijdse, winderige vlakte. Door de arme grond en het droge, koude klimaat, is dit gebied niet geschikt voor landbouw. Het is mede daardoor dun bevolkt en grotendeels onontwikkeld. Ushuaia, gelegen op het uiterste puntje van de staart van Argentiniё is de meest zuidelijk gelegen stad ter wereld. De voornaamste producten die dit gebied voortbrengt zijn wol, olie en aardgas.

Het Andesgebergte; dit gebied bezit na Aziё enkele van de hoogste bergen ter wereld. Deze bergen dienen als afscheiding van de sterkte westenwinden, die ervoor zorgen dat de oostzijde van de Andes voornamelijk uit woestijn bestaat. Tot de voornaamste producten die in de regio geproduceerd worden behoren hout en mineralen; deze zijn vanwege de ontoegankelijkheid van het gebied voor een groot deel echter nog niet geёxploiteerd.

KLIMAAT ARGENTINA

Weather and climate - Argentina De Republiek Argentiniё is een groot land met een opprvlakte die ongeveer even groot is als een derde van de oppervlakte van de Verenigde Staten. Het centrum en de kust zijn voornamelijk laag en vlak, maar het westen is zeer bergachtig en loopt op tot de toppen van de Andes, waarvan sommige meer dan 22.000 voet hoog zijn. In de noordelijke Andes valt verbazingwekkend weinig neerslag, en de sneeuwgrens ligt er op soms wel 20000 voet hoog. In het zuidelijk deel van de Andes valt veel meer neerslag, zodat er veel gletsjers te vinden zijn en gebieden met eeuwige sneeuw.

Dankzij deze grote verschillen in hoogte en breedte, zijn er vele contrasten zichtbaar voor wat betreft het klimaat. Het land kan grofweg verdeeld worden in vier klimatologische regio’s: de centraal-oostelijke regio (de Pampas); het noord-oostelijke binnenland, en west- en zuid-Argentiniё (Patagoniё). Ook het zich onderscheidende bergklimaat van de Hoge Andes dient hieraan te worden toegevoegd.

In het centraal-oostelijke deel van Argentiniё (inclusief Buenos Aires), wat bekend staat als de Pampas, valt een reguliere hoeveelheid neerslag van tussen de 500 en de 1000 mm per jaar. Het gebied kent zachte winters en warme zomers waarbij er in de zomermaanden meer regen valt. De meeste regen valt binnen slechts een paar dagen. Vochtig, wisselvallig weer komt niet veel voor, maar de neerslag is vaak hevig. De gemiddelde maximumtemperatuur overdag in Buenos Aires ligt tussen de 14°C in juni en juli en 29 °C in januari. Het gemiddelde aantal zonuren ligt tussen de vier uur in juni en negen uur in de zomermaanden. Het gebied ondervindt niet vaak extreem warme of koude temperaturen, maar in de meeste wintermaanden vriest het wel, alhoewel de vorst nooit streng is en ook nooit lang aanhoudt. Dit is het belangrijkste gebied in het land voor wat betreft landbouw, en periodieke droogte vormt de grootste bedreiging voor de economie.

Het noordoostelijke binnenland heeft een warmer klimaat dan de Pampas, en richting het noorden is het klimaat tropisch of subtropisch. De temperaturen zijn het hele jaar door vrij hoog, met een gemiddelde dagtemperatuur in de provincie Santiago die varieert van 21°C in de winter tot 36 °C in januari. Eenmaal is in januari een extreem hoge temperatuur gemeten van 46 °C. De combinatie van hitte en vochtigheid kan in de zomer onaangenaam zijn, aangezien het in deze tijd van het jaar bewolkter en natter is. Tijdens de winter kunnen koudegolven af en toe voor temperaturen in de buurt van of onder het vriespunt zorgen, gedurende een paar uur, maar over het algemeen zijn de winters zacht of zelfs warm. Het gemiddeld aantal zonuren per dag is vergelijkbaar met dat in de Pampas.

Het westen van Argentiniё is een droog gebied. Zelfs op de hoogste toppen valt maar weinig sneeuw. De gebieden aan de voet van de Andes bestaan uit semi-woestijngebied en de laagvlakten bestaan vrijwel geheel uit woestijn. Het is niet ongebruikelijk dat er per jaar minder dan 250 mm regen valt. Droogte is in dit gebied gebruikelijk en vaak langdurig. De meeste regen valt in de zomermaanden, die vaak heet en zonnig zijn. Het aantal zonuren varieert van 10 uur per dag in de zomer tot 7 in de winter. In Mendoza varieert de gemiddelde dagtemperatuur van een maximum van 15 °C in de winter tot 32 °C in de zomer.

Het zuiden van Argentiniё is een droog gebied met een koel klimaat dat (voor wat betreft de temperatuur en de veranderijkheid van het weer) veel weg heeft van dat van de Britse Eilanden. De droogte is echter ongebruikelijk voor de hoge breedtegraad. Meer aan de westkant van het gebied valt echter meer neerslag vanwege de wolkendekken die zich aan de westkant van de Andes samenpakken. In het extreem zuidelijke deel van het gebied zijn de zomers uitzonderlijk koel. De winters zijn lang met veel vorst en sneeuw, maar onder invloed van de oceaan is de kou nooit zeer hevig of langdurend. De zomers zijn over het algemeen koel en bewolkt met korte periodes van aangenaam weer.

GELD ARGENTINA

De munteenheid van Argentiniё is de Argentijnse ‘peso’. Eén peso kan worden onderverdeeld in 100 cent.

Geldautomaten worden door iedereen gebruikt en zijn talrijk in heel Buenos Aires. Iedere bank heeft een ATM-machine die verbonden is met internationale netwerken als Cirrus, Plus, MasterCard, Visa, Maestro, Citibank en andere. Je kunt de betreffende logo’s vinden op de ramen van de bank en op de geldautomaten zelf.

De beste manier om geld te wisselen is bij een bank (de openingstijden van de meeste banken zijn van 10 uur ‘s morgens tot 3 uur ‘s middags). Ook zijn er veel wisselkantoren en ook de meeste hotels wisselen geld. In sommige delen van de stad zijn mensen op straat te vinden die geld wisselen tegen een betere koers, maar ookal lijkt het aantrekkelijk, ACCEPTEER DIT NIET, aangezien deze geldwisselaars veelal met vals geld werken. In sommige winkels en hotels worden dollars geaccepteerd, en meestal heeft men er geen probleem mee om het wisselgeld in peso’s te geven, maar de wisselkoers zal altijd lager zijn dan bij de bank. Accepteer nooit staatsobligaties of andere schuldbrieven.

De meeste winkels, bars en restaurants accepteren credit cards, maar door de slechte economische situatie en de inflatie, is het mogelijk dat er voor betalingen met creditcard soms wel 15 tot 20% commissie wordt gevraagd. We raden je aan om, voordat je met credit card betaalt, te vragen of er een extra bedrag zal worden gerekend. De meest geaccepteerde creditcards zijn Visa, MasterCard, American Express en Diners Club.
© 2019 Studyspanishlatinamerica.com All rights reserved.
E-mail: info4@studyspanishlatinamerica.com
Boca
ARGENTINA
Share This
Facebook
Twitter
LinkedIn
Share:
0
0
Follow us on: